Historia

Det hela började 1959 då bröderna Lars Erik och Allan Sandgren gick från Lohärads Prästgård som arrendatorer och köpte en gård i Kragsta kallad Oppgården. Där ville bröderna utveckla företaget och byggde två för den tiden stora grisstallar, dessa stod färdigbyggda runt 1966.

I början på 1970 talet blev en annan gård till salu i Rimsjö ca 1 km från Kragsta som bröderna köpte och det byggdes en ny spannmålsanläggning i anslutning till stallarna i Kragsta för att göra foderhanteringen lättsammare.

I början på 1990 talet övertog Jonas Sandgren farbroderns del i företaget och strax efter blev en gård mellan Kragsta och Rimsjö i byn Himmine till salu och inköptes. Där helrenoverades bostaden och garaget åren efter köpet. Åren mellan 1988–1993 byggdes ny verkstad/ maskinhall samt torkanläggning/spannmålslagring i Kragsta.

År 1999 byggde vi ytterligare slaktgrisstall i Kragsta med 1600 platser, i början av 2000 talet inköptes ytterligare en gård, denna gång i Göringe.

2002 började det bli tal om försäljning av Finsta Gård, en gård med mycket stora utvecklingsmöjligheter som vi lyckades få köpa, där byggde vi omgående om svinstall och ladugård till specialiserad slaktgrisproduktion.

Ett stort antal byggnader så som skolsalar, kök, elevbostäder fanns också på Finsta Gård som vi efter hand uteslutande byggt om till bostäder vilka nu hyrs ut. Det pågår ständigt underhåll och renoveringar av bostäder och övriga byggnader som är i vår ägo, detta arbete fortgår hela tiden och nya bostäder tillkommer fortlöpande.