Utflyttning

Vill du flytta från din lägenhet gäller tre månaders uppsägningstid från närmaste månadsskifte. Vi vill ha din uppsägning skriftligt.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa olika intressenter din lägenhet. Kort innan du flyttar ut görs en besiktning av lägenheten. Detta utförs för att kontrollera lägenhetens skick innan nästa hyresgäst flyttar in. Vid besiktningen bedöms vad som är normalt slitage och vad som är åverkan vilket du kan bli skyldig att ersätta. Exempel på åverkan är borrhål i väggar, märken och hål i dörrar eller målning och tapetsering som inte utförts hantverksmässigt. Som slitage räknas sprickor i väggar och tapeter efter sättningar i huset, nyansskillnader i tapeter och målning, avmattning med mera. När du flyttar skall du lämna lägenhet och förråd i välstädat skick.

Det sista du gör är att lämna in alla nycklar. Det bästa är om du kommer till vårat kontor, då får du också en kvittens på vad du lämnar. Om det inte praktiskt möjligt så försöker vi lösa det gemensamt på bästa sätt.

Första vardagen i varje månad räknas som utflyttningsdag. Senast klockan 12.00 denna dag måste lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om månadens första dag infaller på en lördag eller helgdag har du tillgång till lägenheten till klockan 12.00 nästföljande vardag. Så säger lagen, men om den som flyttar in och den som flyttar ut är överens kan man bestämma en annan tidpunkt. När du flyttar skall alla inventarier som tillhör bostaden, till exempel hatthylla och innerdörrar, spis, kyl osv. finnas i lägenheten.

Till sist en liten påminnelse: glöm inte allt annat praktiskt runt din flytt. Beställ adressändring, flytta telefonen och säg upp eventuellt el-abonnemang.

Lycka till i nya bostaden, och tack för din tid hos oss!